Makadam 16-32 mm

Från: 2.010,00 kr

Makadam är berg som krossats ner till olika fraktioner. Makadammens färg varierar efter skiftningar i berget. Makadam är liksom singeln dränerande. Vid dräneringsarbeten kan 8-16 eller 16-32 mm vara en lämplig fraktion. Många väljer också makadam som prydnadssten.

Användningsområde – Ytlager till trädgårdsgångar, gårdsplaner och i rabatter men även som dräneringsmaterial kring husgrunder och i bl.a. trekammarbrunnar. Används även till att gjuta på (under betongplatta). 

Ange ditt postnummer för att se om vi levererar till ditt område.