Stenmjöl 0-2 mm

Från: 2.275,00 kr

Stenmjöl
Är den finaste fraktionen som bildas vid tillverkning av bärlager och makadam.

Stenmjöl används framför allt till plattsättning, rörgravar, hästanläggningar, fotbollsplaner och vid tillverkning av asfalt.

Användningsområde
Stenmjöl används framför allt som underlag för plattor och kullersten, de finaste storleken 0-2 stenmjöl används till fogning till plattor. Används även till kringfyllnad för skydd runt rör och ledningar.

Ange ditt postnummer för att se om vi levererar till ditt område.