Leveransvillkor

Tipplass med lastbil
Speciella önskemål angående plats om leverans kan i vissa fall tillgodoses, om möjlighet finns. I annat fall lossas godset på uppfarten/trottoaren/gatan.

  • Minsta bredd på infart måste vara minst 3,50 meter, med en fri höjd på 4,5 meter.
  • Infarten till leveransplatsen måste vara lämpad för tung lastbil.
  • Kan du inte närvara vid leverans accepterar du materialet obesiktigat.

Storsäck med kranbil
Speciella önskemål angående plats om leverans kan i vissa fall tillgodoses, om möjlighet finns. I annat fall lossas godset på uppfarten/trottoaren/gatan.

  • Minsta bredd på infart måste vara minst 3,50 meter, med en fri höjd på 4,5 meter.
  • Infarten till leveransplatsen måste vara lämpad för tung lastbil.
  • Kan du inte närvara vid leverans accepterar du materialet obesiktigat.