Bergkross 0-8 mm

Från: 2.030,00 kr

Stenmjöl är fina fraktioner t.ex. 0/2 eller 0/4 mm. Materialet används med fördel till plattsättning eller justering och hårdgöring av körytor, gångbanor, garageinfarter, fotbollsplaner och liknande ytor.

Är den finaste fraktionen som bildas vid tillverkning av bärlager och makadam.
Används framför allt till plattsättning, rörgravar, hästanläggningar, fotbollsplaner och vid tillverkning av asfalt.

Användningsområde – Hårdgörning köryta, ytskikt på gång/cykelväg, körytor m.m.

Ange ditt postnummer för att se om vi levererar till ditt område.